top of page

Ekstruderte rørhoder

 

Oklahoma Specialties, Inc. Ekstruderinger brukes i slike bransjer som rørledninger, kjemisk prosessering, petroleumsbehandling, fyrte varmeovner, kjeler, prosessrør, kraftproduksjon, etc....

Våre ekstruderte beslag gir mulighet for en forbedret union som har bedre flyt, redusert erosjon, redusert trykkfall og tillater 100 % røntgen. 

bottom of page